De Godsvonk

Ieder mens heeft een deel van God in zich, de zogenaamde Godsvonk. Deze Godsvonk (ook wel Monade of Goddelijke Kern genoemd) is altijd één met God en bezit dezelfde onvoorwaardelijke liefde, oneindige wijsheid en altijd aanwezige vrede van God zelf. Hij is een onuitputtelijke bron die nooit op zal houden te stromen.
Hoe kan het dan dat we als mensen vaak niet genoeg of onvoorwaardelijk kunnen liefhebben en geen blijvende vrede kunnen ervaren?
De mens is zo diep in de werelden van de materie en het dualisme afgedaald en heeft als gevolg daarvan zulke dichte lagen om zich heen gecreëerd, dat dat allemaal overheersend is geworden en we de roep van onze eigen Godsvonk niet meer horen en zijn liefde en licht niet meer ervaren.

De mens is een mutidimensionaal wezen
De mens bestaat uit (kort samengevat) lichaam, ziel en geest, waarvan de ziel en de geest ieder hun eigen 'lichamen' (dimensies) hebben. Deze lichamen leven in diverse gebieden van astrale en kosmische/geestelijke dimensies. Dit zijn andere dimensies dan de 3e dimensie die wij allemaal zo goed kennen en waar wij met ons fysieke lichaam in leven.
De Godsvonk is een ander woord voor de Geest van de mens. Het Hoger Zelf zou je kunnen plaatsen in de hogere, onbesmette delen van je ziel. Het Hoger Zelf zetelt in de zon, alhoewel hij zich met al het leven op aarde en in de kosmos kan verbinden.
De Godsvonk kan via je Hoger Zelf inwerken op je bewustzijn en je lichaam. Maar de mens kan omgekeerd ook contact maken met zijn Hoger Zelf en daardoor met zijn Godsvonk. Hierdoor ontstaat een schitterende uitwisseling.

Melchizedek brengt je in contact met je Godsvonk
Melchizedek wil je met veel liefde en geduld meer in contact gaan brengen met je Godsvonk. Hier is de mensheid heel lang van verstoken geweest. Soms was dit alleen weggelegd voor de enkeling, vaak na vele beproevingen en lange, zware voorbereidingen.
Het is dus een buitengewone genade dat Melchizedek je nu wil helpen om je verbinding met je Godsvonk meer te herstellen.
Dit is een proces dat zich stap voor stap zal gaan voltrekken.
Dit gebeurt d.m.v. de livestream sessies, maar ook via de live sessies waar je bij aanwezig kunt zijn. Voor meer hierover zie de pagina's agenda en livestream uitzending.
Ook de oefeningen leveren een belangrijke bijdrage. Deze worden genoemd bij de pagina "Oefeningen".