Onze Missie

Melchizedek wil de mensheid graag helpen om de vrede en liefde steeds dieper en dieper te ontwikkelen in mensen. Melchizedek heeft een enorm groot kosmisch bewustzijn. Hij draagt de gehele mensheid en de aarde in zijn bewustzijn.
Hij is de liefdesvorst van deze planeet.
Vele lichtwezens helpen hem bij zijn missie (zie welkom pagina)

In de tijd dat Melchizedek fysiek op aarde was (ten tijde van Abraham), waren wij, Monique en André, zijn leerlingen. In dit leven heeft hij ons verder voorbereid voor deze taak en ons vele beproevingen en inwijdingen gegeven. Wij zijn uiteindelijk door Hem ingewijd in de 'Inwijding van brood en wijn' (brood staat voor het licht, de wijsheid en wijn staat voor de liefde).
Wij werken nu samen met Hem vanuit ons hoogste Zijn; ons hoger zelf en onze Godsvonk. Hierdoor is zijn missie ook onze missie geworden: vrede brengen in de harten van mensen.

Onze herkomst
Uit de Albron, uit God, zijn veel verschillende liefdesvelden voort gekomen. Velden vol van bezieling, geest, liefde vormloos en zonder enige vorm van dualiteit. Deze velden werden gesplitst en zo ontstonden de monaden.
Monade betekent: de inwonende Godsvonk, de vonk der eeuwigheid.
Godsvonken die uit een zelfde veld zijn voortgekomen, vormen dus samen een monade-groep en hebben in essentie allemaal dezelfde kwaliteiten. In het begin was je alleen maar je Godsvonk. Je was een stralend licht, vol van liefde en één met alles wat er is. Je ging op reis door het universum en kreeg allerlei ervaringen in verschillende dimensies.
Je monade kreeg zo een ervaringslichaam om zich heen, het Ik-Ben lichaam. Deze bevat alle ervaringen van je monade.
Je Ik-Ben lichaam heeft vervolgens een Hoger Zelf gecreëerd. Ervaringen die je opdeed in verschillende levens, zowel goede als slechte, werden opgeslagen in je ziel. Je ziel is het ervaringsvoertuig van je Hogere Zelf.

In deze tijd wordt ons de mogelijkheid aangereikt om het contact met je Hogere Zelf en zelfs je Godsvonk te herstellen. Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust en bewandelen deze weg. Je gaat je weer herinneren dat je niet afgescheiden bent van de Bron, maar dat de Bron in je leeft. Op het moment dat je weer contact kunt maken met de monade-energie, maak je contact met de kern van jouw wezen. Als je dit meest pure, onbesmette, meest liefdevolle deel van jezelf, de Godsvonk, bewust tot leven wekt in alle delen van je leven en wezen, kun je zeggen dat je je eigen Godsvonk belichaamt. Dit kunnen nog maar zeer weinigen op aarde. Maar ook als je je Eeuwige Vonk nog niet belichaamt, kun je al wel vanuit de essentie van je monadisch bewustzijn samenwerken met de engelenvelden of meestervelden waar je uit bent voort gekomen.
Onze Godsvonk is ontsprongen uit en maakt deel uit van het grote universele, kosmische veld van het Melchizedek collectief (veld) en staat in voortdurende verbinding met en werkt samen met dit collectief.

God's liefde ervaren
"...Toen God kunst aan de mensheid wilde schenken stuurde hij zielen met kunstzinnige kwaliteiten naar de aarde. Toen God muziek aan de aarde wilde schenken stuurde God de aarde muzikale zielen. Vaak komen die zielen allemaal in hetzelfde tijdvak tegelijk. Nu wil God de mens ontwaking, vrede, liefde en ervaring schenken. Het koninkrijk van God op aarde realiseren. Ook nu zijn er allemaal zielen in dezelfde tijd geïncarneerd met hetzelfde doel: meehelpen aan deze immense taak: vrede op aarde, de gouden tijd, in liefde samenwerken met de lichtsferen, ontwaking… En ook nu zie je gelijkenissen… allemaal zielen die van God de opdracht hebben gekregen om met de mensheid niet meer zozeer te spreken over ontwaking, vrede of liefde, maar om het ze te laten ervaren..."

Melchizedeks leer/vrede is universeel.
Dat betekent dat hij er is voor iedereen. Hij houdt van alle mensen, ongeacht welk geloof, levensovertuiging, ras of huidskleur een mens heeft.
Mensen denken vaak in voorkeuren, of afkeuren, houden wel van de een, maar niet van de ander. Of bestrijden degene die anders denkt of gelooft. Het is ook menselijk om te denken dat iemand het exclusieve alleenrecht kan claimen van Gods Liefde.
Of zelfs nog verder gaan… door te denken dat God alleen hun groep of soort heeft uitverkoren…
Dat zijn allemaal menselijke gedachten en ideeën en hebben niks te maken met hoe Goddelijke wezens zoals de Melchizedeks denken en zijn.

Onze Melchizedek van onze aarde (alhoewel hij ook tegelijkertijd in andere delen van ons universum werkzaam kan zijn) is een wezen met een grenzeloze onvoorwaardelijke liefde, zijn licht is als van een zon en hij bezit zo’n grote goedheid, barmhartigheid en zachtheid, dat overstijgt het menselijke gevoel vele, vele malen.
Daarom zijn zulke wezens ook in staat om iedereen lief te hebben, om heel de mensheid in zijn bewustzijn op te nemen en vrede te schenken. Er te zijn voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dus ook voor jou…